ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 5มัสยิดมุสลีฮะห์ตุ้ลอีสลามียะห์

ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่:13 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง:บ้านกุ่ม
อำเภอ/เขต:เมืองเพชรบุรี จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76000 เบอร์โทรศัพท์:0861596554

ประวัติความเป็นมาฯ

มัสยิดมุสลีฮะห์ตุ้ลอิสลามียะห์
หมู่ที่13 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนมุสลิมบ้านใหม่คือชื่อเรียกของกลุ่มชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ที่ หมู่ที่13 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองและหมู่ที่2 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีแม่น้ำเพชรบุรี ...

แผนที่นำทาง Google Map


มัสยิดมุสลีฮะห์ตุ้ลอีสลามียะห์
ที่ตั้งเลขที่:   หมู่ที่: 13  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: บ้านกุ่ม 
อำเภอ/เขต: เมืองเพชรบุรี  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76000  เบอร์โทรศัพท์: 0861596554
จำนวนผู้เข้าชม: 3,462