ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 4มัสยิดจรุงอิสลาม

ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่:1 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง:ท่าแร้งออก
อำเภอ/เขต:บ้านแหลม จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76150 เบอร์โทรศัพท์:0851212849

คณะกรรมการมัสยิด


นายสมบูรณ์ สืบสุข

นายบุญสม แดงแสง

นายโสภณ สืบสุข

นายวีรยุทธ ม่วงปราง

นายประสิทธิ์ แช่มช้อย

นายเรืองศักดิ์ สมีหวัง

นายสันติ เอมกมล

นายอุดม แดงแสง

นายอุรม สืบสุข

นายประสาน ลีวัน

นายโชคชัย แช่มช้อย

นายยุทธนา แดงแสง

นายเพียน รวงผึ้ง

นายอะห์หมัด สืบสุข

นายชุมพล สืบสุข


มัสยิดจรุงอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่:   หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: ท่าแร้งออก 
อำเภอ/เขต: บ้านแหลม  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76150  เบอร์โทรศัพท์: 0851212849
จำนวนผู้เข้าชม: 3,486