ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

เลขที่ทะเบียน: 11มัสยิดดารุัลมุฮาญีรีน

ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่:1 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง:สามพระยา
อำเภอ/เขต:ชะอำ จังหวัด:เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์:76150 เบอร์โทรศัพท์:0853288476

มัสยิดดารุัลมุฮาญีรีน
ที่ตั้งเลขที่:   หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย:   ตำบล/แขวง: สามพระยา 
อำเภอ/เขต: ชะอำ  จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์: 76150  เบอร์โทรศัพท์: 0853288476
จำนวนผู้เข้าชม: 2,643