ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

13 ก.ย. 2562   16 ครั้ง

กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดพูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลาดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราชที่ 1441 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑
8 ครั้ง 30 ก.ย. 2562
การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑
10 ครั้ง 23 ก.ย. 2562
กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม
17 ครั้ง 13 ก.ย. 2562
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440
50 ครั้ง 21 พ.ค. 2562
งานการกุศล โรงเรียนเอี๊ยฮฺยาอียะฮฺ จ.เพชรบุรี
356 ครั้ง 26 ธ.ค. 2560
อบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอาหาร”
443 ครั้ง 18 เม.ย. 2560
รวมใจสู่นูรุ้ลเอี้ยะห์ซาน ครั้งที่ ๒๐
524 ครั้ง 12 ก.ค. 2559
โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาล
482 ครั้ง 10 ก.พ. 2559
กำหนดปิดสำนักงานคณะกรรมการ เนื่องในวันปีใหม่
453 ครั้ง 29 ธ.ค. 2558
ด่วน!!! ติดต่อขอฮาลาล HALAL ในจังหวัดเพชรบุรี
1,067 ครั้ง 22 ธ.ค. 2558