ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

10 ก.พ. 2559   466 ครั้ง

โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาล

โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล
เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลประเทศไทย
จัดโดย   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุม บริษัท เคเคแลนด์ 2015 จำกัด


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1440
33 ครั้ง 21 พ.ค. 2562
งานการกุศล โรงเรียนเอี๊ยฮฺยาอียะฮฺ จ.เพชรบุรี
334 ครั้ง 26 ธ.ค. 2560
อบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนวัตกรรมอาหาร”
409 ครั้ง 18 เม.ย. 2560
รวมใจสู่นูรุ้ลเอี้ยะห์ซาน ครั้งที่ ๒๐
509 ครั้ง 12 ก.ค. 2559
โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาล
467 ครั้ง 10 ก.พ. 2559
กำหนดปิดสำนักงานคณะกรรมการ เนื่องในวันปีใหม่
442 ครั้ง 29 ธ.ค. 2558
ด่วน!!! ติดต่อขอฮาลาล HALAL ในจังหวัดเพชรบุรี
1,021 ครั้ง 22 ธ.ค. 2558