ISLAMIC CONCIL OF PHETCHABURI PROVINCE

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
01 พ.ย. 2562   129 ครั้ง

โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ณ.มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม

โครงการอบรมคุณธรรมสัญจร ณ.มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม  ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  บรรยายโดย ประธานกรรมการอิสลาม นายซ้อน โครงเซ็น